CENTENARS DE CATEQUISTES PARTICIPEN EN LES X JORNADES INTERDIOCESANES A LLEIDA

Del dia 17 al 19 de novembre de 2017 van tenir lloc a Lleida les X Jornades de Formació per a Catequistes que anualment organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, amb el tema “Iniciar-se en l’art de l’acompanyament”.

Les Jornades van començar el divendres, dia 17 de novembre, amb la salutació i l’acollida per part del Sr. Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez, i de Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe President del SIC, que va centrar la temàtica de les jornades a partir d’un comentari de diversos apartats de l’exhortació Evangelii Gaudium del Papa Francesc: Més que mai necessitem homes i dones que, des de la seva experiència d’acompanyament, coneguin els processos on hi abunda la prudència, la capacitat de comprensió, l’art d’esperar, la docilitat a l’Esperit (…) La pròpia experiència de deixar-nos acompanyar i guarir, ens ensenya a ser pacients i compassius amb els altres i ens capacita per trobar les maneres de despertar la seva confiança, la seva obertura i la seva disposició per créixer (EG 171-172).

També Mn. Joan Maria Amich, director del Secretariat, presentà, aquell mateix vespre, alguns elements de l’estudi sobre la situació de la catequesi a casa nostra que ha estat elaborat en els darrers mesos.

http://www.sic-catequesi.cat/uploads/formacio_permanent/La-situacio-de-la-catequesi-a-casa-nostra.pdf

El dissabte dia 18 de novembre, després de la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Taltavull, Mons. Antoni Vadell, Bisbe auxiliar de Barcelona, va oferir als participants la ponència “El catequista, l’acompanyant acompanyat”, que va anar seguida d’un ric treball d’apropiació i diàleg entre els més de tres cents catequistes que hi participaren. A la tarda d’aquell dia van tenir lloc una sèrie de cursos de formació en diversos camps de la catequesi que concretaren pràcticament les idees que Mons. Vadell havia plantejat al matí. Les visites catequètiques a la Seu Vella o al Museu de Lleida completaren el treball d’aquell dia.

El diumenge, dia 19 de novembre, hi hagué una sessió de presentació i treball sobre els recursos catequètics en format digital que ofereix el SIC des d’aquest començament de curs (www.sic-catequesi.cat) a càrrec de Mn. Enric Termes i el Sr. Antoni Matas. La participació en la missa dominical a la Catedral de Lleida, presidida pel Bisbe Salvador Giménez, clogué aquests dies intensos de formació, pregària i convivència entre moltíssims catequistes de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears.