Fitxes de catequesi infantil

FITXES DE CATEQUESI INFANTIL
El que presentam a continuació és un conjunt de fitxes que hem elaborat a les parròquies de Corpus Christi i Sant Josep Obrer de Palma per concretar encara més el nostre programa de catequesi infantil setmanal. Tenim com a llibre de la fe referent el Catecisme Jesús és el Senyor, i com a material de catequesi complementari el Primer Quadern i el Segon Quadern, amb les seves Guies per als catequistes corresponents que proposa el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears.
Aquestes fitxes que teniu a continuació es presenten i es treballen amb els/les catequistes d’ambdues parròquies en unes reunions de formació en els dies que s’assenyalen més avall. Els equips de catequistes, tant de Sant Josep Obrer com de Corpus estan encantades en obrir les seves reunions a altres catequistes de nins de la nostra diòcesi per ajudar-nos i enriquir-nos mútuament.
La formació del primer any de catequesi és a la parròquia de Corpus Christi, i normalment és en dimarts, a les 19:00.
I la formació del segon any de catequesi és a la parròquia de Sant Josep, i generalment és en dijous, a les 19:00.

FITXES_CATEQUESI_INFANTIL_PRIMER_ANY

FITXES_CATEQUESI_INFANTIL_SEGON_ANY