Documents

Aquí hi podeu trobar alguns documents que ús poden interessar.

Ponència de Mons. Sebastià Taltavull, President del SIC: El prevere i el diaca en el moment actual de la pastoral catequètica (31-III-2014)