Quart Temps

Quart Temps

Proposam una adaptació de les sessions de catequesi que proposa la Guia de quart del SIC, amb el Quart Quadern, a partir del Catecisme Jesús és el Senyor.

Així com amb l’itinerari de pares, aquest tercer i quart temps podria ser també cíclic per els nins. I a més, en les parròquies que sigui possible es podria proposar als nins una experiència de grup en què es trobin amb un catequista-animador entre trobada i trobada de famílies, per així ja anar vivint una experiència de grup que els prepari per viure’l en l’adolescència.