Tercer Temps

Catequesis de l’any de la fe / Catequesis del año de la fe

PRIMERA SESSIÓ CATALÀ
00-Presentacio CAT – PDF
01-Catequesi_introductoria(I)CAT
Catequesi_any_de_la_fe_ I(guia_catequista)

02-Catequesi_introductoria(II)CAT
Catequesi_any_de_la_fe_Introductòria(II)(guia_catequista)

PRIMERA SESIÓN CASTELLANO
00-Presentacio CAST – PDF
01-Catequesis introductoria (I) CAST
Catequesis_año_de_la_fe_ I(guia_animador)

02-Catequesis_introductoria(II)CAST
Catequesis_año_de_la_fe_Introductoria(II)(guia_catequista)

SEGONA SESSIÓ CATALÀ
02-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_II(guia_catequista)

SEGUNDA SESIÓN CASTELLANO
02-Catequesi CAST.pdf
Catequesis_año_de_la_fe_II(guia_catequista)

TERCERA SESSIÓ CATALÀ
03-Catequesi CAT.pdf
Catequesi_any_de_la_fe_III(guia_catequista)

TERCERA SESIÓN CASTELLANO
03-Catequesi CAST.pdf
Catequesis_año_de_la_fe_III(guía_catequista)

QUARTA SESSIÓ CATALÀ
04-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_IV(guia_catequista)

CUARTA SESIÓN CASTELLANO
04-Catequesi CAST
Catequesis_año_de_la_fe_IV(guía_catequista)

QUINTA SESSIÓ CATALÀ
05-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_V(guia_catequista)

QUINTA SESIÓN CASTELLANO
05-Catequesi CAST
Catequesis_año_de_la_fe_V(guia_catequista)

SISENA SESSIÓ CATALÀ
06-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_VI(guia_catequista)

SEXTA SESIÓN CASTELLANO
06-Catequesi CAST
Catequesis_año_de_la_fe_VI(guía_catequista)

SETENA SESSIÓ CATALÀ
07-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_VII(guia_catequista)

SÉPTIMA SESIÓN CASTELLANO
07-Catequesi CAST
Catequesis_año_de_la_fe_VII(guía_catequista)

VUITENA SESSIÓ CATALÀ
08-Catequesi CAT
Catequesi_any_de_la_fe_VIII(guia_catequista)

OCTAVA SESIÓN CASTELLANO
08-Catequesi CAST
Catequesis_año_de_la_fe_VIII(guía_catequista)