Quart Temps

1a SESSIÓ
CATALÀ
01-Acompanyament_pares_IV_CAT
01-Fitxa participants_IV_CAT

CASTELLANO
01-Acompanamiento_padres_IV_CAST
01-Ficha participantes_IV_CAST

2a SESSIÓ
CATALÀ
02-Acompanyament_pares_IV_CAT
02-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
02-Acompanamiento_padres_IV_CAST
02-Ficha_IV_CAST

3a SESSIÓ
CATALÀ
03-Acompanyament_pares_IV_CAT
03-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
03-Acompanamiento_padres_IV_CAST
03-Ficha_IV_CAST

4a SESSIÓ
CATALÀ
04-Acompanyament_pares_IV_CAT
04-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
04-Acompanamiento_padres_IV_CAST
04-Ficha_IV_CAST

5a SESSIÓ
 CATALÀ
05-Acompanyament_pares_IV_CAT
05-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
05-Acompanamiento_padres_IV_CAST
05-Ficha_IV_CAST

6a SESSIÓ
CATALÀ
06-Acompanyament_pares_IV_CAT
06-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
06-Acompanamiento_padres_IV_CAST
06-Ficha_IV_CAST

7a SESSIÓ
CATALÀ
07-Acompanyament_pares_IV_CAT
07-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
07-Acompanamiento_padres_IV_CAST
07-Ficha_IV_CAST

8a SESSIÓ
CATALÀ
08-Acompanyament_pares_IV_CAT
08-Fitxa_IV_CAT

CASTELLANO
08-Acompanamiento_padres_IV_CAST
08-Ficha_IV_CAST