Iniciació a la Lectio Divina

PROPOSTA 1a: INICIACIÓ A LA LECTIO DIVINA

S’han constituït tres grups de lectio divina, a Palma, Inca i Manacor. Es trobarien una vegada al mes amb Mn. Antoni Pujol o Mn. Gaspar Montserrat. Va dirigit especialment als animadors de grups, perquè tenguin una experiència seriosa i profunda de la lectio divina. Després, poc a poc, ja anirem veient com transmetre-ho al grup. També està obert a altres persones que no siguin animadors del grup.

MATERIALS:

1) Principi i fonament-lectio divina (Ton Pujol)

 

PROPOSTA DE CALENDARI PER LA LECTIO DIVINA DELS ANIMADORS

lectio