Catequesi Evangeli Marc

PROPOSTA 2a: REFLEXIÓ A PARTIR DE L’EVANGELI DE MARC

Vos oferirem un material catequètic que ha elaborat la Delegació de Catequesi, a partir d’un llibre de Mn. Teodor Suau, Les dones a l’Evangeli de Marc. Es tracta d’un itinerari catequètic que ens permet descobrir la identitat del deixeble de Jesús, les seves actituds davant les grans experiències de la vida. Aquesta seria la proposta per anar treballant amb els grups aquest any. Aquestes catequesis les trobau a continuació. Les tenim en català i en castellà.

Qüestions prèvies

00-ETC catala

00-ETC castellano

1ª SESSIO
CATALÀ
01-ETC catala

CASTELLANO
01-ETC castella

MATERIALS: ElArboldelosAmigos

2ª SESSIO
CATALÀ
02-ETC catala
02-participants catala

CASTELLANO
02-ETC castella
02-participants castella

3ª SESSIO
CATALÀ
03-ETC catala
03-participants catala

CASTELLANO
03-ETC castella
03-participants castella

4ª SESSIO
CATALÀ
04-ETC catala
04-participants catala

CASTELLANO
04-ETC castella
04-participants castella

5ª SESSIO
CATALÀ
05-ETC catala
05-participants catala

CASTELLANO
05-ETC castella
05-participants castella

6ª SESSIO
CATALÀ
06-ETC catala
06-participants catala

CASTELLANO
06-ETC castella
06-participants castella

7ª SESSIO
CATALÀ
07-ETC catala
07-participants catala

CASTELLANO
07-ETC castella
07-participants castella

8ª SESSIO
CATALÀ
08-ETC catala
08-participants catala

CASTELLANO
08-ETC castella
08-participants castella

MATERIALS: Dos mares(JM)(MB)

9ª SESSIO
CATALÀ
09-ETC catala
09-participants catala

CASTELLANO
09-ETC castella
09-participants castella