Grups de Fe

PROPOSTA DE CONTINUÏTAT PER ELS GRUPS CONSTITUÏTS EN MOTIU   DE L’ANY DE LA FE 

Pel que hem anat seguint a través de les trobades amb tots els animadors dels grups de reflexió constituïts en motiu de l’Any de la Fe, ha estat una bella experiència, que molts volen continuar. De fet, ja als inicis d’aquest Any vàrem preveure una reunió per l’octubre per tal de valorar l’experiència i pensar propostes de continuïtat. Aquestes reunions ja s’han fet el 15,16 i 17 d’octubre a Palma, Inca i Manacor.

Hem fet dues propostes. La primera va dirigida sobretot als animadors dels grups de l’Any de la fe, però evidentment està obert a altres persones. Si volem cuidar els grups, evidentment hem de cuidar els “cuidadors”. Proposam entrar de ple en la Paraula de Déu: escoltar-la i llegir-la com a gran aliment per a la nostra fe. La segona vol ser una continuïtat possible, i ja un acostament seriós a l’Evangeli de Marc, per tots els grups que ja han tengut l’experiència de l’Any de la fe, o volen començar a caminar.

Vet aquí les dues propostes:

Iniciació a la Lectio Divina: https://catequesismallorca.wordpress.com/grups-de-fe/iniciacio-a-la-lectio-divina/

Catequesi des de l’Evangeli de Marc: https://catequesismallorca.wordpress.com/grups-de-fe/catequesi-de-levangeli-de-marc/