Trobada de catequistes 2015

Adjuntam la presentació que va impartir en Rafel Cardeno.

El joc a la catequesis