El Congrès per a l’Evangelització: un encontre històric!

Si no vares poder assitir, et convidam a veure les conferències, i si vares estar t’animam a tornar a sentir als ponents i assimilar tot el que varem aprendre per poder posar-ho en pràctica: Fes click aquí i reviu el Congrés!

PROGRAMACONGRES_ Evang-1