Més de 200 catequistes de Mallorca es comprometen a anunciar l’Evangeli en la Jornada d’Enviament.

En la trobada s’ecoratjà als catequistes a esser místics i a viure la seva fe en comunitat

Més de 200 catequistes de Mallorca han renovat el seu compromís d’anunciar l’Evangeli durant la Jornada d’Enviament que es va celebrar el dissabte 15 d’octubre al Seminari Nou. La trobada s’inicià amb una reflexió sobre la missió del catequista i diversos tallers de formació i conclogué amb l’acte final d’Enviament, en el qual els catequistes reberen l’encàrrec de transmetre la fe als nins i joves.

En la reflexió inicial el delegat general per a l’Evangelització, Antoni Vadell, recordà que l’Església no necessita catequistes “experts” sinó “místics”. És a dir, que l’essencial no és disposar d’una tècnica per transmetre uns continguts sinó prendre consciència de la presència de Jesucrist en la vida personal i relacionar-se amb la realitat des de la mirada transformadora de Déu. També convidà als catequistes a viure la fe en comunitat, perquè ens cal la companyia d’altres cristians per poder perseverar en l’experiència cristiana.

Tot seguit els catequistes participaren d’un dels tres tallers de formació que s’havien preparat per a la jornada. El rector de Llucmajor, Eugeni Rodríguez, explicà l’experiència de l’oratori, que vol introduir els més petits en l’oració. La pedagoga Maria Feliu presentà les noves fitxes per a treballar en la catequesi en família. I el delegat diocessà de litúrgia, Pere Oliver, juntament amb Antoni Vadell, parlaren de com celebrar l’Eucaristia amb infants. Finalment, tots els assistents s’aplegaren a la capella del Seminari Nou per a participar de la celebració de la Paraula i acceptar la missió d’anunciar l’Evangeli durant aquest nou curs.