Cant Litúrgic

TROBADES D’ANIMADORS DE CANT LITÚRGIC.

  • Dissabte, 9 de novembre: trobada de cant litúrgic per conèixer nou repertori, a la Porciúncula (de 9:30 a 13:30).
  • Dissabte, 8 de febrer: trobada de cant litúrgic per conèixer nou repertori, a la Porciúncula (de 9:30 a 13:30).

CURSOS D’INICIACIÓ A LA LECTURA MUSICAL

(Cursos d’Iniciació a la Lectura Musical, dirigit fonamentalment a animadors de cant litúrgic, catequistes i membres de cors parroquials).

Lloc: Seminari Nou.

Horari: els dissabtes que figuren a continuació de 10 a 12:30 del matí.

Primer nivell

  • 19 i 26 d’octubre
  • 16, 23 i 30 de novembre
  • 7 i 14 de desembre
  • 11, 18 i 25 de gener

Segon nivell

  • 15, 22 i 29 de març
  • 5 i 12 d’abril
  • 3, 10, 17, 24 i 31 de maig