Organigrama

Vicari Episcopal per a l’Evangelització: Mn. Antoni Vadell Ferrer

Vice- Delegat: Jaume Martorell Adrover

Escola-taller de catequistes:

Coordinadora: Susana Castelló

a)     Equip de formació d’acompanyants de pares:

 • Malén Rigo
 • Tomeu Adrover
 • Joan Moll
 • Carles Seguí

b)     Equip de formació d’acompanyants de nins:

 • Maria Feliu
 • Rosa Capllonch
 • Xisca Vidal

Formació de catequistes:

 • Bernat Forteza
 • Marga Requejo

Catecumenat i confirmació d’adults:

Delegat:  Mn. Lluc Riera

 • Maruca Domenge
 • Rafel Verger
 • Margalida Nadal

Catequesi especial (catequesi per els diversament hàbils)

 • Cati Pastor
 • Sor Carmen Agustín

Trobades i Jornades: Maria Feliu, Aina Sureda, Cati Rigo i Cati Llull

Jocs catequètics: Rafel Càrdeno

Servei de comunicació: Francisca Llabrés

Blog-Pàgina Web: Joan Miquel Riera Torres

LLIBRERIA DIOCESANA: Rafel Verger

E-mail: catequesimallorca@gmail.com