Escola-Taller de Catequesi de Famílies

Aquestes trobades són per preparar les sessions de catequesi de famílies. Ens reunirem els catequistes de les parròquies que posin en marxa aquesta nova modalitat de catequesi, o que ja hàgim fet l’experiència aquests cursos passats.

Horari: dissabtes de les 10:00 a les 12:30 del matí.
Lloc: 
Seminari Nou.

  • 14 de setembre
  • 26 d’octubre
  • 30 de novembre
  • 25 de gener
  • 22 de març
  • 7 de juny
  • Diumenge, 6 d’abril: trobada de famílies que estan en el nou projecte de “catequesi de famílies” a Inca.