40 persones participen en el recés a Santa Llucia

Un recés de silenci i contemplació envoltats de natura. La Vicaria d’Evangelització i la Delegació del Laïcat organitzà aquest cap de setmana un Recés de Silenci i Contemplació a la Casa d’Espiritualitat de Santa Llucia (Mancor de la Vall). Es tractava d’un recés obert a tothom, però adreçat especialment als laics i laiques que es troben en un procés de recerca espiritual i/o que desitgen tenir una experiència de silenci i de trobada fonda amb el Senyor. El recés va ser acompanyat i dirigit pel P. Vicenç Miró seguint la metodologia que el P. Franz Jalics SJ desenvolupa en el seu conegut llibre “Ejercicios de contemplación”.

dav