A l’atenció de tots els catequistes i animadors de joves de les parròquies, moviments i escoles cristianes!!

Benvolguts catequistes, animadors de joves…

El motiu d’aquesta carta és en primer lloc saludar-vos i desitjar-vos una Bona Pasqua.

El que sí que voldríem és en primer lloc agrair-vos tot el que feis i viviu pels nostres joves. Certament, pensam que la pastoral amb joves ha de ser una prioritat de la nostra acció pastoral, perquè suposa el futur. Però no és fàcil. Potser els animadors de joves i catequistes us sentiu un poc a la intempèrie, i el que ens agradaria evitar és que us sentíssiu desprotegits. Certament que no té cap de nosaltres la pedra filosofal o la recepta màgica per atreure els joves a Jesucrist, però estam convençuts que junts ens hem de fer costat per anar trobant vies i camins per apropar-los l’Evangeli de Jesús.

En la nostra realitat diocesana cal que valorem molt les escoles cristianes com a gran plataforma pastoral per al primer anunci de l’evangeli als joves. Crec que en aquest sentit es fa un gran esforç que cal valorar moltíssim. És ver que els esforços que es fan no sempre es veuen corresposts amb la resposta; però segurament sempre ha estat un poc així, i sobretot el que cal evitar és que qui no hi està implicat jutgi la pastoral amb joves.

Però a més de les escoles, també hem de valorar molt els animadors i catequistes de joves de les nostres comunitats parroquials o altres comunitats, com els moviments. Perquè potser vosaltres tampoc no ho teniu fàcil, i la plataforma parroquial, a diferència de l’escola, ha de ser escollida pels joves. Què volem dir? Que a l’escola els joves hi són, a la parròquia s’hi han d’acostar, o la parròquia s’ha d’acostar a ells… Però voldríem que us sentíssiu molt valorats i molt animats des del Bisbat. El que deim de la parròquia, també ho podem dir d’un moviment.

trob joves

Per això hem pensat convidar-te a una trobada d’animadors i de catequistes de joves. Tant si ets animador pastoral d’una escola, o catequista o animador de joves d’una parròquia. Però els que ens agradaria és que ens trobàssim les persones que “realment” fan pastoral pràctica amb adolescents i joves.

La trobada serà al Seminari Nou, el proper dissabte, 17 de maig. Començarem a les 10:00 del matí i acabarem a les 18:00. Cal que dugueu pa i taleca. El beure i el dolç el posarem des de la Delegació.

Ens agradaria molt que fos una oportunitat per conèixer-nos més i compartir necessitats i esperances de futur… Sobretot ara que estam en un període de reflexió de l’exhortació del Papa Evangelii Gaudium, per una Església en sortida….

Gràcies per tant…, gràcies pel do de la teva vocació d’estar entre els joves anunciant Jesucrist…

Rep una sentida abraçada de

Antoni Vadell Ferrer                                             Equip de la Delegació de Pastoral Juvenil

Vicari Episcopal per a l’Evangelització                      Rosa Capllonch, Cati Roldán,                                                                                                               Paula Pascual, EmilioRamírez,                                                                                                           Juan Antonio García