El Bisbe de Mallorca presenta la Carta Pastoral “Caminam per una Església en sortida” a Inca, Manacor i Palma

La carta convida a totes les parròquies a organitzar grups de treball per comentar l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium

coberta esglésiaEl Bisbe de Mallorca ha presentat aquesta passada setmana la seva primera Carta Pastoral dirigida als fidels de la diòcesi en tres trobades que s’han celebrat a l’església de Santa Maria la Major d’Inca, la parròquia de Crist Rei de Manacor i el Seminari Nou de Palma. La carta es titula “Caminam per una Església en sortida” i consta de dues parts. En la primera el bisbe fa un anàlisi de la situació actual i els reptes de futur de l’Església de Mallorca. I en la segona convida a tots els cristians a llegir i comentar en grup l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc, amb la intenció que aquest document es converteixi en la font d’orientació fonamental per al moment diocesà que estam vivint.

En un temps en què predomina el pessimisme davant la manca de fe per part dels més joves i la temptació d’abandonar entre els més majors, el Bisbe anima a tots els fidels a canviar de mentalitat a la llum de l’Evangeli i a cercar nous camins per viure i comunicar la fe. En aquest sentit, Xavier Salinas demana la col·laboració de tot el poble cristià en la tasca evangelitzadora des de la perspectiva d’una l’Església de Mallorca que haurà de reorganitzar els seus serveis per ser més eficaç. Sempre, però, partint de la comunió fraterna i del reconeixement d’aquelles activitats que estan essent profitoses com la catequesi de família o la tasca de Càritas. I sobretot tenint present en tot moment que el camí de l’Església no depèn només de les nostres forces sinó que està en mans de l’Esperit de Déu.

fcartapastoral

Per aconseguir aquesta conversió pastoral, el Bisbe proposa la reunió en petits grups a cada parròquia per comentar l’Exhortació Apostòlica del Papa Francesc. La carta conté una petita guia de lectura en cinc sessions per ajudar a la reflexió. Es tracta de traslladar les reflexions del Papa a accions concretes i possibles dins la nostra realitat. L’objectiu final és recollir totes les reflexions i aportacions que hagin sorgit en un Congrés Diocesà d’Evangelització que es celebrarà el proper mes de novembre. Com a passa per a preparar el Congrés, el mes d’octubre es durà a terme una jornada de pregària davant la Mare de Déu de Lluc. Tant la Carta Pastoral com l’Exhortació Apostòlica es poden adquirir a la llibreria diocesana.