Convidada a la presentació de la Primera Carta Pastoral de Mons. Javier Salinas, Bisbe de Mallorca

Carta del Bisbe