Trobada d’Advent de Catecumens

Imagen2

El dia 1 de desembre, primer diumenge d´Advent, es reuniren a la Parròquia de Sant Josep Obrer, els catecúmens i confirmants adults de totes les parròquies de Mallorca. Hi assistiren també els seus acompanyants en aquesta preparació.

L´objectiu era fer un recés. Es va iniciar a les 10h amb una presentació personal de tots els assistents i  una profitosa ponència a càrrec de Mossèn  Lluc Riera, delegat per el Catecumenat.

Tot seguit es va compartir un “cafetet” i uns queviures ben bons. Era el moment de la primera presa de contacte entre tots. A continuació es va fer una celebració de la paraula,  molt participada, que va dirigir el diaca Rafel Verger. El proper recés serà el dia 23 de març.