40 MALLORQUINS PARTICIPARAN EN LA PEREGRINACIÓ DE CATEQUISTES A ROMA

40 catequistes mallorquins participaran en la peregrinació a Roma organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears. Formen part dels més de 400 catequistes de les diòcesis de Catalunya i Balears que peregrinaran a la Tomba de Pere, amb motiu de l’Any de la Fe. Allà s’uniran a catequistes de tot el món que recordaran el 20è aniversari de la publicació del Catecisme de l’Església Catòlica.

Els catequistes partiran de Palma aquest divendres 27 de setembre. El mateix dia visitaran la Basílica de Sant Joan de Laterà i celebraran la missa a Santa Maria la Major de Roma, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. L’endemà, dissabte, es visitarà la Basílica i la tomba de Sant Pere, a més de la Basílica de Sant Pere Extramurs. El diumenge tendrà lloc l’acte central amb la missa a la plaça de Sant Pere presidida pel Sant Pare Francesc.

El bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas, que també és membre del Consell Internacional per a la Catequesi, participarà com a ponent al congrés el dissabte 28 amb la conferència “La diaconia de la verdad como expresión de la comunidad eclesial”.

Noticia de: http://www.agenciabaleria.com