Jornada de Formació de Catequistes

5 de octubre

JORNADA DE FORMACIÓ DE CATEQUISTES

“FRANCESC TORRALBA”FrancescTorralba

INTEL·LIGÈNCIA ESPIRITUAL

SEMINARI NOU DE 9:00 DE 13:30

torralba 1