IV CAMPAMENT CRISTIÀ FAMILIAR – 2013

LA MÀGIA DE LA FE: amb la fe tot és possible…

Quan parlam de la màgia de la fe seria sinònim del “misteri de la fe”, en el sentit que no volem confondre la fe en una màgia miraculosa, sinó acostar-nos a la fe des del misteri de Déu que s’intueix dins la pròpia vida, en les relacions amb els altres, en la profunditat del cor de la persona.

 La delegació de pastoral catequética i litúrgica ha organitzat, el quart Campament cristià familiar, a S’Hort de Son Serra. Seran 45 nins i monitors que conviuran plegats de dimarts fins a divendres, i el divendres vespre s’hi adjuntaran 27 persones més, entre els pares i els germanets. L’objectiu del campament és viure amb les famílies un ambient cristià perquè després el puguin viure en el dia a dia, quan tornen a casa en la quotidianitat. Aquest campament està adreçat a famílies o acompanyants de families que estan realitzant la “catequesi de famílies” a les nostres parròquies, a fi que també puguin reproduir el model del campament a la seva comunitat cristiana.

QUADERN DE Pregària 2013 – 3 (2)