Publicades les Catequesi del Credo

Benvolguts preveres, religiosos/es, laics…Imagen1

Tot just començant la quaresma, i el mateix dia que hem tengut la noticia de la renuncia del Papa Benet XVI, ha sortit publicat un llibret que conté totes les catequesis del Credo que Mn. Miquel Gual ha preparat per aquest any de la fe, i que està essent un material que empren grups molts diversos de la nostra diòcesi: parròquies, col·legis, grups de voluntariat, grups d’assemblees de Missions populars, capellans, etc…

Ara, Gràcies a la generosa col·laboració del Capítol de la Seu, podem comptar amb el llibret que recull les catequesis, que va acompanyat d’un CD on hi podràs trobar tot el material catequètic i audiovisual complementari.

El preu és gairebé simbòlic: 3 €… i es pot adquirir a la llibreria diocesana (Casa de l’Església), a la llibreria San Pablo i a la tenda de la Seu.

Crec que pot ser una gran oportunitat per la nostra reflexió i pregària durant la Quaresma.

 Abraçada i bona i santa Quaresma….

Toni Vadell Ferrer
Delegat de pastoral catequètica i litúrgica

También se editará en castellano.