Presentació del Segon i Tercer curs de la catequesi de família

Ja fa un temps que funciona la catequesi de famílies, però aquest passat dissabte hem tengut l’oportunitat d’aprofundir un poc més en el material que estam utilitzant per la catequesi en família . Ens vàrem trobar al Seminari amb mossèn Teodor Suau i mossèn Miquel Gual, que han elaborat les fitxes del segon i el tercer curs. Les fitxes de segon ens ajuden, a través de l’Evangeli de Sant Marc, a descobrir que el cristianisme és una opció de vida, que ha d’influir en les nostres actituds i accions, seguint l’exemple de Jesús. I en el tercer curs es proposa el Credo per respondre al gran interrogant que és la vida de la persona humana. Va ser una trobada molt profitosa que ja ens ha ajudat els catequistes a renovar un dia més el nostre compromís amb la fe. Ara només desitjam compartir-ho amb tots els pares!

Breu crònica de les conferències de Mn. Teodor Suau i Mn. Miquel Gual a l’escola taller de catequistes (26-I-2013)

trobada sabado