Nova reunió de Formació per a animadors dels Grups de l´any de la fe

Els dies 22, 23 i 24 de gener hi haurà una reunió a Palma, Inca i Manacor, respectivament, amb els animadors que han d’acompanyar aquests grups, per explicar les sessions 3, 4 i 5, i per fer amb ells la sessió de catequesi o reflexió, a fi que cada animador adquireixi la confiança suficient per poder animar el grup. Aquests animadors haurien de ser laics, laiques o religioses/os… Seran al Seminari Nou, Santa Maria la Major d’Inca i Can Vallespir a les 20,30 h.